Hamburger icon ENG

WASTE RECYCLING SOLUTIONS

The way to recycle

Banzo ontwerpt, produceert, installeert en onderhoudt recyclinginstallaties. Het is onze ambitie om de kwaliteit en economische haalbaarheid van recycling te verbeteren. Moderne en complete installaties die steden en gebieden helpen om afval te verwerken en grondstoffen te creëren. In Nederland en wereldwijd.

Wij geloven in nascheiding, omdat capaciteit één van de doorslaggevende factoren zal blijken te zijn bij het behalen van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. De groei van grote steden, het gebrek aan opslagruimte bij ontdoeners van afval en beperking van transportkilometers wijzen als vanzelf naar nascheiding als de beste oplossing. Zeker als in deze installaties tot 96% zuivere monostromen worden gerealiseerd.

Banzo realiseert onder andere de volgende installaties:

  • Scheidingsinstallatie huishoudelijk restaval
  • Kunststof sorteerinstallatie
  • Scheidingsinstallatie voor brongescheiden materiaal
  • Opwerkingsinstallatie voor organisch natte fractie
  • Scheidingsinstallatie voor bouw-, sloop en grofhuishoudelijk afval

Recycling draait om waardevermeerdering. Zowel restafval als brongescheiden materiaal heeft nascheiding nodig om opgewerkt te kunnen worden tot grondstof. Banzo heeft zich gespecialiseerd in installaties voor nascheiding.

contentslider1
contentslider1
contentslider1
contentslider1
contentslider1