Hamburger icon ENG FRA

Scheidingsinstallatie voor brongescheiden materiaal

Naast nascheiden kennen we ook bronscheiding. Brongescheiden materiaal bestaat met name uit plastic, metaal en drankenkartons (PMD).

Het brongescheiden verpakkingsmateriaal bestaat grosso modo voor 40% uit folies. Het brongescheiden materiaalverpakkingsmateriaal bestaat verder uit ferro, non-ferro, drankenkartons en vormvaste kunststoffen.

Eerst worden de zakken geopend en in een zeef wordt het fijne materiaal gescheiden. Windshifters en een ballistische scheider zorgen ervoor dat de folies worden gescheiden uit het brongescheiden verpakkingsmateriaal. (Non-)Ferro’s worden met behulp van een magneet en eddy current gescheiden.

De scheidingsinstallatie voor brongescheiden materiaal kan klantspecifiek worden ontworpen en gerealiseerd, met een verwerkingscapaciteit van 1 ton/uur tot 15 ton/uur.

contentslider1
contentslider1
contentslider1
contentslider1

Door een aantal Near InfraRed (NIR) scanners in serie achter elkaar te plaatsen worden de drankenkartons en de kunststoffen in PET, PE, PP en een kunststof MIX-fractie gescheiden. Kwaliteitscontroleurs zorgen ervoor dat de kunststof monostromen aan de gewenste specificaties voldoen. De kunststof monostromen worden in balen geperst en dienen als grondstof voor de kunststof verwerkende industrie.

Uit de 2D-stroom worden papier en folies kwantitatief gescheiden door middel van windshifting en kwalitatief kunnen de papier en folie fractie door middel van NIR-scanners verder worden opgewerkt .