Hamburger icon ENG FRA

AEB Amsterdam - Scheidingsinstallatie huishoudelijk restafval

AEB Amsterdam heeft BAM en Banzo geselecteerd voor de bouw van een nascheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval. De installatie is in het najaar van 2017 in gebruik genomen. Met de installatie levert AEB een belangrijke bijdrage aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstelling van Amsterdam en overige deelnemende gemeenten: het scheiden van 65 tot 75 procent van het huishoudelijk afval in 2020.

Met deze nascheidingslijn voor huishoudelijk afval kunnen kunststoffen, drankenkartons, metalen, de organische natte fractie en papier/ karton uit het restafval worden teruggewonnen. Deze grondstoffen worden duurzaam verwerkt door AEB of andere eindverwerkers. Veel gemeenten in de omgeving hebben aangegeven hun huishoudelijk restafval in de installatie van AEB te laten scheiden. De capaciteit van de installatie – 300.000 ton per jaar – zal hiermee volledig worden benut.

Doel: het scheiden van 65 tot 75 procent van het huishoudelijk afval in 2020.

contentslider1
Een impressie van de nascheidingsinstallatie
contentslider1
Hoogste punt van de bouw is bereikt in mei 2017
contentslider1
De installatie is in het najaar van 2017 in gebruik genomen
contentslider1
Een impressie van de binnenkant van de nascheidingsinstallatie

Nascheiding werkt in Amsterdam

Mark Hagoort is Plant Manager bij AEB Amsterdam. “Wij kiezen voor nascheiding,
omdat alleen scheiden aan de bron in een stad als Amsterdam niet tot het gewenste resultaat leidt. De combinatie van bron- en nascheiding levert de beste resultaten op. Er is veel hoogbouw, de ruimte op straat is beperkt. Veel afval belandt daarom nog in één vuilniszak en voor ons is die vuilniszak een bron van grondstoffen.”

“Wat in de aanbesteding van dit project heel belangrijk was, is de vereiste samenwerking tussen de bouwer en de partij die de installatie realiseert. Onze wens was om met één aannemende partij te werken, in dit geval BAM en Banzo. Dat kun je als hobbel zien, maar Banzo heeft daar de uitdaging van ingezien. Ze zijn bovendien het meest creatief geweest in het bedenken van oplossingen, iets wat anderen niet is gelukt.”

De aanbesteding was bovendien een politieke. De gemeenteraad van Amsterdam is aandeelhouder van AEB en moest goedkeuring verlenen voor deze investering van AEB. “We moesten zeker weten dat de nascheidingsinstallatie zou bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Amsterdam.”

De bouw van deze mega-installatie past in de transformatie van AEB, dat van oorsprong afval verbrandde, zich daarna focuste op afval en energie en nu op hergebruik. “We transformeren van een afval- en energiebedrijf naar een energie- en grondstoffenbedrijf. Het realiseren van een nascheidingsinstallatie past helemaal in deze strategie.”

AEB Amsterdam

Dagelijks komen 600 vrachtwagens met afval uit de metropoolregio Amsterdam en daarbuiten naar AEB. Inwoners uit Amsterdam brengen hun grofvuil naar de afvalpunten. Elke dag komen containers met afval uit de UK. Jaarlijks verwerkt AEB 1,4 miljoen ton afval.