Hamburger icon ENG FRA

AVR - Scheidingsinstallatie huishoudelijk afval

In 2018 zijn wij gestart met de bouw van de scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval bij AVR, locatie Rozenburg. Deze installatie verwerkt het huishoudelijk restafval van de steden Rotterdam, Den Haag en Utrecht. De totale capaciteit van twee lijnen bedraag 430.000 ton per jaar.

De eerste lijn is opgestart in december 2018 en de tweede lijn is in het voorjaar van 2019 in gebruik genomen. Met deze scheidingsinstallatie kunnen kunststoffen en drankenkartons uit het restafval worden teruggewonnen. Over het eerste jaar is al een scheidingsrendement van 51% behaald, met daarbij een zuiverheid van 90%. Een resultaat waar wij trots op zijn!

contentslider1
Overzicht van lijn 1
contentslider1
Lijn 1 in bedrijf
contentslider1
Lijn 2 in aanbouw
contentslider1
Overzicht complete installatie

Bijdrage aan CO2-reductie

Sinds de ingebruikname van de installatie scheidt AVR het restafval van de gemeenten Rotterdam, Barendrecht, Den Haag, Leiden en Utrecht. Vanaf 2020 zijn ook de gemeenten Den Bosch, Leiderdorp, Oegstgeest, Goeree-Overflakkee en vier Zeeuwse gemeenten gestart. De teruggewonnen plastics en drankenkartons worden gesorteerd en/of direct aangeboden bij recyclers. In het eerste jaar is 19,2 miljoen kilo plasitics en drankenkarton gescheiden uit het restafval, dit staat gelijk aan een CO2-reductie van ongeveer 24.000 ton per jaar (bron: AVR).

Benieuwd naar de werking van onze scheidingsinstallatie? Hieronder wordt het haarfijn uitgelegd!

AVR Rozenburg

AVR is gespecialiseerd in de verwerking van diverse soorten restafval en zet dit restafval om in energie en grondstoffen voor huishoudens en bedrijven. Het is de ambitie van AVR om een schone wereld te creëren waarin niets onbenut blijft. AVR maakt wat waardeloos is weer waardevol.