Hamburger icon ENG FRA

Onze werkwijze

Kiezen voor Banzo betekent kiezen voor een specialist die voor u het hele proces uit handen kan nemen. Onze werkwijze hebben we in zeven stappen uiteengezet. Door betrokken te zijn in het hele proces, kunnen wij kwaliteit in elke stap waarborgen. Hierin werken wij nauw samen met onze klanten voor het beste resultaat. Van ontwerp, bestek, projectmanagement, engineering, productie, levering tot service & onderhoud.

Ontwerp

Na een kennismakingsgesprek en een duidelijke uiteenzetting van de vraag, is de eerste stap dit te vertalen naar een voorlopig proces flow diagram (PFD). Hierin worden de input, output, volumestromen en de te verwerken materialen benoemd. Met de PFD als basis wordt een conceptontwerp gerealiseerd. In 3D CAD-software worden de benodigde componenten gepositioneerd in een virtueel model van de omgeving. Het resultaat van dit ontwerp is een visueel ontwerp van een installatie.

Bestek

Na het ontwerp worden alle componenten beschreven die nodig zijn om de installatie te bouwen. De installatie wordt gespecificeerd en voorzien van de nodige bestektekeningen. In het bestek worden ook de specificaties van de complete leveromvang benoemd.

Projectmanagement

Onze projectleiders begeleiden het project van begin tot eind. In alle processtappen bewaakt een projectleider de voortgang en communiceert hij met de klant, interne organisatie en leveranciers.

Na de oplevering valt ook de nazorg onder zijn verantwoording. Hierdoor garanderen wij een goede afronding van elk project.

Engineering

Bij Banzo wordt het ontwerp uitgewerkt in productie-, assemblage- en montagetekeningen. Dit zijn de tekeningen die nodig zijn voor het produceren, samenbouwen en opbouwen van de installatie. Wij hebben de capaciteit om meerdere complexe projecten gelijktijdig uit te voeren. Door een team van ervaren specialisten wordt de engineering tot in detail uitgevoerd.

Productie

De componenten uit de productietekeningen worden geproduceerd en geassembleerd.
We werken met geavanceerde machines. De tekeningen worden automatisch ingelezen en gefabriceerd. Hierdoor is de foutkans tot een minimum gereduceerd. We beschikken over een grote productiecapaciteit, waardoor we grote hoeveelheden snel kunnen leveren. Onze producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Levering en montage

Banzo is VCA**, ISO 9001, ISO 14001 en NEN-EN 1090 gecertificeerd. Wij werken met een geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem. Deze certificaten tonen aan dat we veiligheid, gezondheid en milieu geborgd hebben in onze bedrijfsprocessen. Dat is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen.

In het belang van het proces leveren we alle producten just-in-time op locatie. Op basis van de vooraf bepaalde planning wordt de installatie gebouwd. Ons montageteam zorgt voor een zo efficiënt mogelijke opbouw van de installatie. Na de montage begeleiden wij het inbedrijfstellen en opstarten van een installatie.

Service & onderhoud

Wij ontzorgen onze klanten niet alleen tijdens, maar ook na de oplevering van een installatie. Een team bestaande uit ervaren monteurs staat 24 uur per dag, 7 dagen per week stand-by om bij te springen bij eventuele storingen.

Wij voeren correctief en preventief onderhoud uit. Bij correctief onderhoud komen we direct in actie na een storing. Bij preventief onderhoud komen we op afgesproken momenten inspecties uitvoeren of onderhoud plegen. Wij zijn uw partner om een onderhoudsplan op te stellen. Door preventief onderhoud voorkomt u onverwachte hoge kosten aan uw installatie.

Is uw installatie niet door ons gebouwd, maar wilt u wel profiteren van onze kennis en ervaring? Ons service- en onderhoudsteam staat altijd voor u klaar om inspecties, onderhoud en reparaties uit te voeren. Geplande onderhoudsstops kunnen wij volledig voor u verzorgen. Daarnaast zijn onze deskundige engineers in staat aanpassingen en verbeteringen aan installaties uit te voeren. Dankzij onze geavanceerde inmeetmethodes en de koppeling met 3D-software, is het mogelijk complexe aanpassingen uit te voeren in een bestaande installatie.