Hamburger icon ENG FRA

Onderhoudsstop

Vooraf inzicht in de duur en de kosten van de werkzaamheden, dat is belangrijk. Wij verzorgen stops voor productiebedrijven met transportbanden en ontzorgen onze klanten door deze stops van begin tot eind te organiseren met vooraf inzicht in kosten en duur.

  • Het ontzorgen van stops voor onze klanten gaat in vier stadia:
  • Inventarisatie
  • Planning
  • Uitvoering
  • Nazorg

Inventarisatie

De tijd van stilstand moet zo efficiënt mogelijk benut worden. Daarom worden door ons structureel inspecties gedaan tijdens het productieproces. Op basis van de data die daaruit voortkomt volgt een lijst van zaken die aangepast moeten worden.

Planning

Daarna volgt een inventarisatie van wat er nodig is aan mensen en materiaal en maken we de kosten inzichtelijk. Met onze eigen engineering en productie-afdeling hebben we in hoge mate zelf grip op levertijden en kunnen we planning en offertes nauwkeurig opstellen. De kosten zijn vooraf inzichtelijk en onze klanten weten precies hoe lang de stop zal duren.

Uitvoering

Het juist aansturen van de mensen tijdens een stop is een belangrijke succesfactor, net als het op tijd en volledig passend laten leveren van de onderdelen. Opnieuw spelen onze engineers en ons productiebedrijf een cruciale rol, net als de ervaren servicemonteurs. Iedereen kan een planning maken, niet iedereen kan het halen. Voor ons is het de norm.

Nazorg

Met de klant doen we een evaluatie van de stop. We nemen de tijd en ruimte voor de afwikkeling van het proces met aandacht voor feedback en verbeterpunten.

We organiseren onderhoudsstops voor vele productiebedrijven en hebben ervaring in verschillende branches.

contentslider1
contentslider1
contentslider1