Hamburger icon ENG

Hoe we eenvoudig 40% meer kunnen gaan recyclen in een haalbare businesscase

Reclamecampagnes ten spijt, er verdwijnt nog steeds veel glas in afvalbakken die er eigenlijk niet voor bestemd zijn. De grijze container, maar ook de groene.

Veel daarvan eindigt in een afvalstroom die niet (op de juiste manier) gerecycled wordt. Dit leidt ertoe dat het recycle percentage van verpakkingsglas blijft steken op 84% (in 2016). Dat is fors minder dan de Nederlandse norm van 90 procent. De doelstelling is dat dit percentage eind 2018 wordt gehaald. Hierover zegt het afvalfonds het volgende: “We verwachten dat met veel inspanning vanuit het actieplan Glas en deelnemende gemeenten, de doelstelling van 90% wordt gehaald. Echter weten we dat het risico zeer groot is dat er een terugval komt als de aandacht verslapt.” (Bron: Tussentijdse rapportage Actieplan Glas)

De discussie hoe we meer glas uit afval kunnen halen laait nu weer op en het antwoord is even eenvoudig als complex. Recycling van glas begint niet bij glas, maar bij de organisch natte fractie.

“We noemen het organisch, maar het is voor 70% steen, kunstof en glas.”

Eerst wat feiten. In onze vuilcontainers heeft 60% van het afval een deeltjesgrootte > 70 millimeter, 40%  is kleiner. Deze 40% noemen we de organisch natte fractie (ONF). Hierin zit naast voornamelijk keukenafval, steen, kunststof en glas. We noemen het organisch, maar het bestaat voor 70% uit inert materiaal. Ons systeem is nu zo ingericht dat dit ONF rechtstreeks naar de vergister of verbrander gaat om duurzaam gas of elektriciteit van te maken. Duurzaam gas, dat klinkt goed, is het niet? Echter is 95% van het glasafval dat in afvalbakken belandt kleiner dan 70 millimeter. Dit gaat mee in de ONF-stroom, mee in de vergister en als digestaat naar de verbrander. Omdat het niet verbrandt, eindigt het als afvalslak onder wegen.

Om aan de doelstellingen van glasrecycling te gaan voldoen kunnen we nog meer reclamecampagnes bedenken, maar het is op vele fronten veel efficiënter om eens naar deze ONF-afvalstroom te kijken.

Inefficiënt vergisten

Nu bestaat 40% van het huishoudelijk restafval uit ONF. Aan deze enorme stroom hebben we qua recycling nauwelijks nog iets gedaan, behalve dan vergisten terwijl 70% hiervan niet kán vergisten, omdat het niet organisch is. Uit praktijktesten is gebleken dat het mogelijk is om het aandeel ONF in huishoudelijk restafval te reduceren tot 5 – 10% van het totale huishoudelijk restafval. Dat is meer dan een verbetering, dat is een revolutie.

Een goede start

Banzo participeerde in 2015 in een subsidietraject waarin we testen hebben gedaan met ONF. Via windshifting en optische scheidingstechnieken hebben we glas gesorteerd. In de test kwam naar voren dat we glas tot 98% zuiver uit ONF konden recyclen, waarmee het 100% toepasbaar is als nieuwe bouwstof. Technisch is dit een groot succes. Echter zal de overheid dit soort innovatie moeten stimuleren, op dit moment gebeurt dit nog te weinig.

 

ONF heeft meer te bieden dan glas

Banzo is met een aantal partijen aan het kijken of het haalbaar is om het ONF eerst te drogen. ONF bestaat voornamelijk uit vocht. Eenmaal gedroogd is ONF via zeven, windshifting en optische scheiders te delen in vijf stromen: glas, steen, kunststof, de organische fractie en de fractie kleiner dan 2mm. Behalve de laatste zijn al deze stromen inzetbaar als grondstof.

Naast de waardevolle stromen die ontstaan, verbeter je het proces van ONF opwerken op verschillende manieren:

  • De vergister wordt efficiënter gebruikt, namelijk zonder inerte stoffen.
  • De vergister slijt minder snel, want juist de inerte stoffen zorgen voor slijtage.
  • Er wordt minder slak geproduceerd bij het verbranden van huishoudelijk restafval
  • Dat is gunstig, want vanaf 2018 mogen deze slakken niet meer zomaar onder wegen worden verwerkt.

Totaalaanpak

Banzo helpt bedrijven met onder andere het ontwikkelen, ontwerpen en realiseren van ONF opwerkinstallaties. Echter is de vraag of de traditionele afvalwereld zijn bestaande businessmodellen durft in te leveren voor een totaalaanpak die werkelijk duurzaam is? Durven we los van een niet gehaalde doelstelling op gerecycled glas de hele afvalverwerking onder de loep te nemen?

Tekst: Martin Oosting, procestechnoloog Banzo

Lees meer: Banzo realiseert opwerkingsinstallatie ONF voor Omrin