Hamburger icon ENG FRA

Nascheiden van kunststof verpakkingen

Onze installaties maken het mogelijk om uit huishoudelijk restafval onder andere kunststof verpakkingen te scheiden. Door met nascheiding kunststof verpakkingen uit het restafval te scheiden, kan de hoeveelheid ingezameld en gerecycled kunststof bijvoorbeeld in een grote stad oplopen van 2 kilo per inwoner per jaar nu, naar 10 tot 12 kilo. Als jouw gemeente nascheiding toepast kan je dus je plastic verpakkingen bij het restafval gooien. Het wordt evengoed hoogwaardig gerecycled. Hoe ons nascheidingsproces in zijn werk gaat, zie je hier:

Wil je meer informatie over het nascheiden van kunststof verpakkingen? Via deze link leer je er van alles over!

Naast kunststoffen zijn onze installaties ook in staat om bijvoorbeeld drankenkartons, papier en karton en metalen uit huisvuil te scheiden.