Hamburger icon ENG

Bouw bij AVR bijna voltooid

In februari is Banzo gestart met de bouw van een nascheidingsinstallatie van huisvuil bij AVR, locatie Rozenburg. Deze nascheidingsinstallatie gaat plastics, folies en drankkartons scheiden uit het huishoudelijk restafval van de steden Den Haag en Utrecht. De bouw is bijna voltooid.

In dit artikel gaan we in op de vraag: “Hoe wordt zo’n installatie nou gebouwd?”

De scheidingslijn is geheel in de buitenlucht opgebouwd. De komende maanden wordt de hal om de installatie gebouwd. De installatie is opgedeeld in verschillende bouwdelen, de benodigde materialen hiervoor worden “just-in-time” op de bouwplaats geleverd. De bouw van de installatie is voorspoedig verlopen: mechanisch is de installatie inmiddels volledig opgebouwd. Na de bouwvak wordt de installatie getest en in bedrijf gesteld. Naar verwachting zal AVR de nascheidingsinstallatie in het laatste kwartaal van dit jaar in gebruik nemen.

Tijdens de bouw is gebruik gemaakt van een iPad in combinatie met montageboeken. In deze montageboeken wordt stap voor stap toegelicht op welke manier de verschillende onderdelen van de installatie gemonteerd dienen te worden.

Er wordt er gewerkt met twee bouwteams en twee kranen, dit om te zorgen dat er niet wordt afgeweken van de planning. Geert Horstman is namens Banzo uitvoerder en dagelijks aanwezig op de bouwlocatie: “De bouw loopt ontspannen, de montage is binnen de planning en zonder noemenswaardige problemen verlopen. Ook de samenwerking met het AVR projectteam is erg prettig! Door dagelijkse overleggen met AVR zijn de werkzaamheden op elkaar afgestemd, zo blijft ook de veiligheid gewaarborgd. Afgelopen week is de laatste transportband geplaatst. De komende weken zijn we nog bezig met het afwerken van de restpunten. Als bouwteam zijn we erg tevreden met het verloop van dit project!”

Banzo heeft ook opdracht gekregen voor de bouw van een tweede lijn bij AVR. Deze lijn gaat het huishoudelijk restafval van Rotterdam nascheiden. De planning is dat we hiermee eind augustus gaan starten.

Hieronder een paar foto’s van de voorgang van de bouw.