Hamburger icon ENG

Bezoek Cambodja

Samen met de bedrijven Suez en Larive hebben directeur Marcel Kroon en procestechnoloog Martin Oosting twee weken geleden een bezoek gebracht aan Cambodja. Deze reis maakte deel uit van een serie van drie reizen, voor een project op initiatief van de Nederlandse overheid. Het doel van dit project is om te kijken of het haalbaar is om in Cambodja lokaal plastics, en dan met name folies, te gaan recyclen. Per dag gebruikt een Cambodjaan namelijk gemiddeld 10 plastic tasjes. Al deze tasjes komen op vuilstortplaatsen of in het milieu terecht.

Om de kansen en uitdagingen die Cambodja biedt te leren kennen zijn een aantal lokale ondernemers bezocht in Siem Reap. Deze stad is voornamelijk bekend door de Angkor Wat tempel. Dit is het grootste religieuze monument ter wereld en staat op de UNESCO werelderfgoedlijst.

De bedrijven die bezocht zijn, zijn; Pactics, een producent van brillendoekjes voor onder andere
Ray-Ban en Armani. Het bedrijf GAEA. GAEA is verantwoordelijk voor het inzamelen van het afval in Seam Reap. Het ingezamelde afval wordt naar een vuilstort gebracht. Samen zijn er ideeën uitgewisseld over hoe uit het ingezamelde afval de folies gehaald kan worden. Als laatste is het instituut Naga Earth bezocht. Hier wordt zeep en biodiesel geproduceerd uit frituurvet. Dit frituurvet is afkomstig van de hotels in de omgeving. De biodiesel wordt verkocht tegen de dieselprijs.

Buiten de stad is het leven nog heel primitief. Er wordt overal afval verbrandt, er is slechte hygiëne en geen schoon (drink)water. Maar er is ook vooruitgang, er worden nieuwe woonwijken met riolering gebouwd en nieuwe wegen aangelegd. Voordat er in Cambodja afval wordt gerecycled is er nog een hele lange weg te gaan. Maar wellicht kan dit project een aanzetje doen om het land in beweging brengen om toch te gaan recyclen, voor een betere wereld!

Hieronder een foto-impressie.